Πρόγραμμα εκπαίδευσης «Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής – Ειδικός Άσκησης»
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
loader
Εισαγωγικό μήνυμα για το πρόγραμμα
Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος πιστοποίησης «Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής – Ειδικός Άσκησης» του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ). Ο ΠΣΦ, στο πλαίσιο της επιστημονικής εξέλιξης της Φυσικοθεραπείας και ειδικότερα της Ειδίκευσης της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας, έχει αναλάβει σημαντικές δράσεις, όπως τη δημιουργία του Επιστημονικού Τμήματος Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΑΦ) και την εκπαίδευση-πιστοποίηση των Ελλήνων φυσικοθεραπευτών σε θέματα Αθλητικής...